Artykuły

JAK PRAWIDŁOWO WSKAZAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ MONITORINGU?

Analizując zagadnienie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez administratora za pomocą systemu monitoringu wskazać należy, że szczególne przepisy prawa regulują jedynie niektóre przypadki ochrony osób i mienia przez określone podmioty za pomocą...

czytaj dalej

ZASADY STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) W SZKOLE

Monitoring wizyjny jest narzędziem ingerencji w konstytucyjnie chronione prawo jednostki do prywatności. Dlatego wszelkie działania ingerujące w to prawo powinny być dokonywane rozważnie i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa - zgodnie z zasadą legalizmu...

czytaj dalej

CZY DOPUSZCZALNE JEST KORZYSTANIE Z UKRYTYCH KAMER?

Odnosząc się do kwestii ukrytych kamer, wskazać należy jednoznacznie, że przepisy RODO oraz unormowania krajowe nie pozwalają, by monitoring mógł być prowadzony przy ich użyciu, z wyjątkiem określonych przypadków. Uprawnienia do prowadzenia niejawnego monitorowania...

czytaj dalej

CZY DOZWOLONE JEST MONTOWANIE ATRAP KAMER?

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyrażone w wydanych w czerwcu 2018 r. wskazówkach dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego sprawie stosowania atrap jest od lat niezmienne i zgodne z wcześniejszą rekomendacją GIODO (poprzednik PUODO). Według...

czytaj dalej