Artykuły

WYTYCZNE 3/2019 W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄDZENIA WIDEO – CO EUROPEJSKA RADA OCHRONY DANYCH (EROD) TWIERDZI NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU?

Poniżej prezentujemy tylko wybrane zagadnienia, którymi zajmowały się organy, w szczególności najciekawsze elementy wytycznych EROD. Jak udostępnić dane z monitoringu, gdy utrwala on jednocześnie dane dotyczące innych osób? Zagadnieniem wywołującym częste wątpliwości...

czytaj dalej

Jakie dane adresowe kontrahenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą możemy wpisać do umowy w sytuacji, gdy nie wskazał on w CEIDG stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej a nie chcemy się narazić na zarzut naruszenia postanowień RODO?

Obowiązki związane z rejestracją indywidualnej działalności gospodarczej reguluje w tej chwili ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, z której artykułu 5 ust. 1 pkt. 6...

czytaj dalej

Czy Finansujący ma obowiązek przekazać (ujawnić) kopię polisy OC i AC przedmiotu leasingu zawartą przez byłego leasingobiorcę na żądanie obecnego leasingobiorcy w związku z dokonanym przeniesieniem praw i obowiązków z umowy leasingu z poprzedniego leasingobiorcy na obecnego co nastąpiło za zgodą Finansującego? Czy taki obowiązek będzie istniał po stronie finansującego gdy nowy leasingobiorca wykupi od finansującego przedmiot leasingu , przez co zostanie przeniesiona własność przedmiotu leasingu? Czy takie działanie będzie zgodne z RODO?

Odpowiadając na zadane pytanie należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czy przejęcie praw i obowiązków korzystającego z umowy leasingu skutkuje wejściem w prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia przedmiotu leasingu zawartej przez pierwotnego korzystającego....

czytaj dalej

CZY KONIECZNE JEST ZAWARCIE UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH W MYŚL ART. 31 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH POMIĘDZY DOSTAWCĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO A FINANSUJĄCYM (UDZIELAJĄCYM POŻYCZKĘ) NA TEN CEL, GDY MODEL WSPÓŁPRACY PRZEWIDUJE POZYSKIWANIE DANYCH OD KLIENTA I PRZEDSTAWIANIE MU OFERTY POŻYCZKI PRZEZ DOSTAWCĘ SPRZĘTU W IMIENIU POŻYCZKODAWCY?

Poniżej prezentujemy najważniejsze fragmenty odpowiedzi udzielonej na przedstawione pytanie. Z przekazanych informacji w skierowanym do Kancelarii pytaniu prawnym wynika, iż w ramach współpracy...

czytaj dalej