Ponad 15 lat doświadczenia

przeprowadzonych szkoleń

audytów (sprawdzeń) i projektów wdrożeniowych

Doświadczenie

Założycielem Kancelarii Prawnej „CKC Solution” jest Konrad Czaplicki

Prawnik, specjalizujący się w prawie nowych technologii, prawie autorskim, prawie cywilnym, prawie handlowym oraz wszelkich tajemnicach prawnie chronionych m.in.: danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy pracodawcy, bankowej, ubezpieczeniowej, tajemnicach zawodowych, sektorowych, czy branżowych, a także innych tajemnicach, których obowiązek ochrony został ujęty w przepisach prawa lub podyktowany jest potrzebami danego podmiotu np. ich ochrony przed konkurencją.

Od blisko 15 już lat świadczy poradnictwo prawne, w tym usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz innych tajemnic prawnie chronionych. Jako trener przeprowadził łącznie ponad 260 szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa informacji dla wielu sektorów działalności, poczynając od branży produkcyjnej, finansowej, sektora energetycznego, działalności marketingowej, leczniczej na organach państwowych/samorządowych czy instytucjach kończąc. Ukończył liczne kursy, w tym z zakresu AML, ochrony informacji niejawnych, cybersecurity, posiada certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Certyfikat Audytora normy ISO/IEC  27001 , a także Executive MBA i inne.

czytaj więcej

Prowadził liczne akredytowane przez Kuratorium Oświaty szkolenia zawodowe dla ABI-ch (obecnie IOD) zakończone uzyskaniem przez uczestników dyplomu zawodowego ABI (obecnie IOD). Często zapraszany również, jako prelegent na licznych seminariach i konferencjach ogólnopolskich.

Jako jeden z audytorów bądź audytor wiodący prowadził bądź nadzorował pracę zespołów audytorów w ponad 100 projektach audytowych, których celem było przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji działalności klientów pod względem spełnienia wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także skutecznej ochrony innych informacji poufnych np. tajemnicy przedsiębiorstwa.

Od wielu lat, oprócz obsługi prawnej dla wybranych klientów wraz z zespołem prawników i ekspertów kancelarii, którą prowadzi świadczy również stałą usługę doradczą, w tym pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (dawniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji). Wśród podmiotów obsługiwanych znajdują się zarówno podmioty z branży energetycznej, leczniczej, sektora finansowego jak i produkcyjnego, w tym motoryzacyjnego, których liczba osób zatrudnionych sięga kilku tysięcy.

Doradzał lub doradza m.in.:

 • 3M Poland Manufacturing sp. z o.o.,
 • 3M Wrocław sp. z o.o.,
 • 3M SC EMEA sp. z o.o.,
 • 3M Poland Manufacturing sp. z o.o. Oddział Janinów,
 • mLeasing sp. z o.o.,
 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA,
 • Spartez sp. z o.o. sp.k.
 • OWI PSONI,
 • PSO MASKPOL S.A.
 • PCO S.A.
 • Brother Central & Eastern Europe GMBH Sp. z o.o. oddział w Polsce
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • ENEA S.A.
 • ZE- PAK S.A.
 • Asekum sp. z o.o.
 • ING LEASE sp. z o.o.
 • GIOŚ
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz ZAPA
 • VGP sp. z o.o.
 • mBank Hipoteczny S.A.
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Ambasada Hiszpanii
 • liczne urzędy pracy, urzędy gminy i starostwa
 • inne podmioty i instytucje

W przeszłości pełnił również funkcję ABI na rzecz EQUINIX (Poland) Sp. z o.o., Instytutu Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego w Aninie, De Agostini Polska Sp. z o.o., Instytutu Książki, Kulczyk Tradex sp. z o.o., KPI Business Services sp. z o.o., KPEC  sp. z o.o. i innych.

Autor publikacji na portalach branżowych dot. bezpieczeństwa informacji.

Przykładowe opinie i referencje wystawione przez podmioty obsługiwane:

Chcemy podziękować za bardzo merytorycznie przeprowadzone szkolenia. Sposób w jaki Pan Konrad Czaplicki przeprowadził szkolenie spotkał się z wielkim uznaniem wśród naszych pracowników biorących udział w szkoleniu. Jego kompetencje, wiedza i umiejętności przekazywania jej wpłynęły na to, że nasi pracownicy nabyli wiedzę nie tylko z zakresu ochrony danych osobowych ale i nauczyli się jej praktycznych zastosowań. Bardzo dziękujemy.
Z.W.U.G. „INTERGAZ” Sp. z o.o.

W imieniu wszystkich uczestników szkolenia chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Konrada Czaplickiego. Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, materiały szkoleniowe były starannie przygotowane i obszerne, a osoba prowadząca szkolenie wykazała się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczna oraz wysokimi kompetencjami dydaktycznym.
Żandarmeria Wojskowa

(..) mLeasing Sp. z o.o. wyraża zadowolenie ze współpracy z Panem Konradem Czaplickim. Jakość oraz terminowość świadczonych przez Pana Konrada Czaplickiego usług doradczych pozwala na wystawienie Mu opinii doświadczonego, wiarygodnego prawnika, profesjonalnie i kompleksowo zajmującego się powierzonymi Jego opiece sprawami (…).
mLeasing sp. z o.o.

(…) Pan Konrad Czaplicki wykazał się profesjonalizmem, wysokimi kompetencjami, zaangażowaniem i solidnością w przygotowaniu szkolenia i relacjach biznesowych. Był otwarty na nasze potrzeby i oczekiwania. Nawiązał dobry kontakt z grupą szkoleniową i otrzymał wysokie oceny w ankietach uczestników. Polecamy Pana Konrada Czaplickiego jako osobę o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i doświadczeniu w pracy z grupą.
AP Edukacja sp. o.o.

Pan Konrad Czaplicki wykazał niespotykanie wysoki poziom wiedzy i kompetencji w wielu zakresach. Dzięki jego szerokiemu przygotowaniu i zaangażowaniu w działania Ośrodek miał możliwość uzyskania najbardziej korzystnych umów. Działając w interesie Ośrodka Pan Czaplicki przejawiał samodzielność, odpowiedzialność i lojalność, będąc do dyspozycji w krytycznych chwilach negocjacji. Wszystkie działania Pana Czaplickiego cechował najwyższy profesjonalizm, nastawienie na klienta. Wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy na wzorcowym poziomie. Dzięki tym cechom Ośrodek mógł powierzyć Panu mecenasowi Konradowi Czaplickiemu szerszy zakres działań.

Jako Dyrektor Ośrodka mam wyjątkową przyjemność rekomendować pana mecenasa Konrad Czaplickiego wszystkim, z którymi może w przyszłości współpracować.

Dyrektor OWI PSOUU

(…) Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. potwierdza współpracę z Panem Konradem Czaplickim prowadzącym kancelarię prawną „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki. (…) Pan Konrad Czaplicki dał się poznać jako prawnik godny zaufania, wydawane przez niego opinie prawne uwzględniały specyfikę spółki, wyczerpywały zagadnienia, zawsze wskazując rozwiązania i ewentualne ryzyka, zaś komunikacja przebiegała wzorowo. (…)
Prezes Zarządu KPEC sp. z o.o.

(…) W zakresie swoich obowiązków Pan Konrad współpracował z poszczególnymi pracownikami Stowarzyszenia, a także z organami statutowymi SAiW Copyright Polska i wykazał się zarówno zaangażowaniem często wykraczającym poza umowny zakres zadań, jak i szeroką wiedzą i kompetencją w obszarach zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i poszanowaniem prywatności.
Prezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA

(…) Mam przyjemność potwierdzić w imieniu Volta sp. z o.o., że korzystamy z usług prawniczych kancelarii prawnej CKC SOLUTION Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki

(…) Pragnę podkreślić, że świadczone usługi realizowane są w sposób profesjonalny, poparty rzetelną wiedzą w szczególności w zakresie przepisów dot. ochrony danych osobowych. Odpowiedzialność z jaką Kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami sprawia, że można ją traktować jako solidnego partnera.

Na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z całą odpowiedzialnością mogę polecić usługi kancelarii CKC SOLUTION Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki (…)

Prezes Zarządu Volta sp. z o.o.

(…) „Działając w imieniu firmy Asekum sp. z o.o., mam przyjemność potwierdzić współpracę z kancelarią „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki (…)

Asekum sp. z o.o. wyraża zadowolenie z powyższej współpracy z „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki. Sporządzane opinie prawne oraz czynności jakie podejmuje na rzecz spółki kancelaria, cechuje duży poziom merytoryki, a także otwartość na potrzeby klienta.

Odpowiedzialność z jaką kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami, a także zaangażowanie w świadczone usługi pozwala mi rekomendować z przyjemnością kancelarię prawną prowadzoną przez Pana mec. Konrada Czaplickiego jako solidnego partnera, wszystkim zainteresowanym usługami kancelarii.”

Prezes Zarządu Asekum sp. z o.o.

„CKC SOLUTION bardzo rzetelnie podchodzi do klienta oraz z pełnym zaangażowaniem zajmuje się świadczonymi usługami. Moje zlecenie zostało wykonane przed terminem oraz z należytą dokładnością. Kancelaria ma bardzo indywidualne podejście do klienta.

Od samego początku współpracy, Kancelaria CKC SOLUTION wykazała się wysokim poziomem wiedzy oraz wzorcowym podejściem do klienta. Już od pierwszego wymienionego meila wiedziałam ze po drugiej stronie jest profesjonalna i kompetentna osoba.

Z czystym sumieniem mogę polecić tę kancelarię oraz sama na pewno będę jeszcze korzystać z oferowanych usług.

właściciel First Impression