Dedykowane szkolenia wewnętrzne

Prowadzimy w całej Polsce dedykowane szkolenia wewnętrzne w siedzibie klienta lub w innym uzgodnionym miejscu, indywidualnie dostosowując i uzgadniając z klientem każdorazowo program szkolenia. Udzielamy się również w szkoleniach otwartych i konferencjach organizowanych przez inne ośrodki szkoleniowe.

Szkolenia każdorazowo dostosowywane są do tematyki oraz branży i działalności klientów. Szkolimy również wybrane komórki lub jednostki organizacyjne np. HR, księgowość, pracowników ochrony, IT, Biura Obsługi Klientów, marketing, czy handlowców lub personel medyczny. Istnieje również możliwość prowadzenia zajęć w formie warsztatów, których wynikiem będzie wspólne opracowanie procedur, regulaminów, instrukcji, klauzul. Zdarzało nam się również prowadzić szkolenia dedykowane dla jednej wskazanej przez klienta osoby np. ABI/IOD, Prezesa Zarządu, Dyrektora IT etc.

W zależności od potrzeb, dedykowane szkolenia wewnętrzne dla pracowników klienta, mogą obejmować w szczególności poniższe obszary:

  • ochrony danych osobowych, w tym wymogi RODO, a także wdrożone u klienta procedury, które pracownicy zobowiązani są stosować
  • tajemnicy przedsiębiorstwa
  • tajemnicy pracodawcy
  • tajemnicy bankowej
  • tajemnicy ubezpieczeniowej
  • tajemnicy lekarskiej
  • poufności informacji o stanie zdrowia pacjenta ujętej w dokumentacji medycznej
  • poufności dot. “know how” w tym informacji dot. utworów
  • poufności informacji przekazywanych przez strony na etapie negocjacji warunków współpracy
  • i inne

W zależności od potrzeb i ilości zagadnień do omówienia, szkolenia mogą trwać ok. kilku godzin do kilku dni.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania oferty usług szkoleniowych.