Przepisy obowiązujące, projekty oraz wytyczne

KOMENTARZ DO SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DALEJ JAKO USTAWA O KORONAWIRUSIE)

Z treści uzasadnienia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o koronawirusie wynika, że celem tego projektu jest wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla mikroprzedsiebiorców i...

czytaj dalej

PROJEKT NOWEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Przepisy projektowanej ustawy o ochronie danych osobowych, mają zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z...

czytaj dalej

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) ORAZ USTALENIA, CZY PRZETWARZANIE „Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM MOŻE POWODOWAĆ WYSOKIE RYZYKO”, DO CELÓW ROZPORZĄDZENIA 2016/679 – WYTYCZNE GRUPY ROBOCZEJ ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH

Grupa Robocza art. 29 DS. Ochrony Danych przyjęła w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (dpia) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów Rozporządzenia 2016/679....

czytaj dalej

RODO- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

Zgodnie z uchwalonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw.  RODO – ogólne rozporządzenia o ochronie danych -GDPR), które z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie i zastąpi ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,...

czytaj dalej