OBECNIE REKRUTUJEMY!

Prawnik / Starszy prawnik - Rekrutacja zamknięta

Miejsce pracy: Warszawa filia kancelarii przy ul. Mlądzkiej

W związku z dynamicznym rozwojem kancelarii, poszukujemy osób na stanowisko Prawnika /Starszego prawnika

Jeżeli lubisz prawo nowych technologii, ochrony danych osobowych , bezpieczeństwa informacji, prawo autorskie , bądź chcesz się rozwijać w tych dziedzinach prawa, a może masz doświadczenie w badaniu zgodności działalności organizacji z przepisami prawa to zapraszamy do złożenia aplikacji.

Do głównych Twoich obowiązków będzie należało:

 • Bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii w zakresie dziedzin prawa w których specjalizuje się kancelaria (tj. prawo nowych technologii, prawo cywilne, prawo autorskie, prawo handlowe, ochrona danych osobowych, AML, prawo pracy), w tym prowadzenie spraw klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, włącznie z reprezentacją przed sądami powszechnymi lub organami, opiniowanie prawne dokumentów,
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Z-cy IOD zgodnie z RODO
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych bądź innych procedur
 • Prowadzenie szkoleń

Nasze wymagania:

 • Znajomość przepisów prawa i norm dotyczących  ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości RODO, a także pozostałych dziedzin prawa w których specjalizuje się kancelaria.
 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Minimum roczne doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, prawie cywilnym, prawie autorskim, AML,
 • Komunikatywność
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego)
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office, Legalis,
 • Mile widziane doświadczenie w audytowaniu na zgodność z RODO lub bezpieczeństwa informacji, w tym w audytowaniu na zgodność z normą ISO 27001 bądź prowadzeniu szkoleń
 • Mile widziane studia podyplomowe ze znajomości prawa ochrony danych osobowych lub prawa nowych technologii lub prawa autorskiego

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę/współprace
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, B2B lub inną preferowaną przez kandydata formę współpracy (możliwość nawiązania współpracy w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, punkt dostępu do Internetu)
 • Dobrą atmosferę pracy w kompetentnym zespole specjalistów,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju i szkoleń w tym dofinansowania do kursów i studiów podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych oczekiwanego wynagrodzenia, formy współpracy oraz preferowanego wymiaru czasu pracy/współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres.

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY / WSPÓŁPRACY

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, z siedzibami w Ząbkach (adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) oraz Warszawie (adres  ul. Mlądzka 8 lok. 6 (kod 04-136), jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. W przypadku ujęcia w aplikacji przez kandydata dobrowolnie danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy traktujemy, że kandydat poprzez swoje działanie wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem jego osoby. W takim przypadku przysługuje prawo cofnięcia te zgody w każdym momencie, co nie będzie miało jednak wpływu na uprzednio podjęte przez nas przetwarzanie na jej podstawie.

Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla procesów rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić w przyszłości.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj

Prawnik / Compliance Officer - Rekrutacja zamknięta

Miejsce pracy: Warszawa filia kancelarii przy ul. Mlądzkiej

W związku z dynamicznym rozwojem kancelarii, poszukujemy

Prawnika/Compliance Officera

Opis stanowiska:

Do głównych obowiązków kandydata będzie należało:

 • Pełnienie na rzecz klientów kancelarii funkcji Compliance Officera , w tym uczestnictwo w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności poprzez identyfikację tego ryzyka w procesach, szacowanie i monitorowanie poziomu ryzyka oraz raportowanie w tym zakresie do głównej kadry kierowniczej klientów kancelarii;  raportowanie stanu przestrzegania prawa u klientów instytucjonalnych, doradzanie klientom kancelarii w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksów postępowania, standardów rynkowych i dobrych praktyk, wprowadzanie u klientów kancelarii standardów postępowania w tym podnoszenia świadomości w zakresie compliance w organizacji, doradzanie klientom kancelarii w zakresie polityk ochrony sygnalistów, przeprowadzanie audytów zgodności
 • Doradzanie klientom kancelarii w obszarach w których specjalizuje się kancelaria, w szczególności ochrona danych osobowych, AML, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica ubezpieczeniowa, bezpieczeństwo informacji),
 • Tworzenie procedur i aktualizacja standardów postępowania u klientów kancelarii

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów RODO, AML, regulacji dotyczących ochrony sygnalistów.
 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Minimum roczne doświadczenie w pełnieniu obowiązków Compliance Officera bądź audycie wewnętrznym, bądź jako prawnik  in-house doradzający ww. obszarach
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego)
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w audytowaniu w tym na zgodność z RODO, z normą ISO 27001,
 • Mile widziane studia podyplomowe Compliance Officera , bądź prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, lub ukończone kursy w tych obszarach.

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, B2B lub inną preferowaną przez kandydata formę współpracy (możliwość nawiązania współpracy w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • Praca w modelu hybrydowym, w dużej mierze zdalnie
 • Niezbędne narzędzia do pracy zdalnej (laptop, telefon, punkt dostępu do Internetu)
 • Dobrą atmosferę pracy w kompetentnym zespole specjalistów,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w tym dofinansowania kursów i szkoleń

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych oczekiwanego wynagrodzenia, formy współpracy oraz preferowanego wymiaru czasu pracy/współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres.

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY / WSPÓŁPRACY

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, z siedzibami w Ząbkach (adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) oraz Warszawie (adres  ul. Mlądzka 8 lok. 6 (kod 04-136), jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. W przypadku ujęcia w aplikacji przez kandydata dobrowolnie danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy traktujemy, że kandydat poprzez swoje działanie wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem jego osoby. Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj

 

Prawnik - Rekrutacja zamknięta

Miejsce pracy: Warszawa filia kancelarii przy ul. Mlądzkiej 8 lok 6.

W związku z dynamicznym rozwojem kancelarii, poszukujemy osób na stanowisko Prawnika

Opis stanowiska:

Do głównych obowiązków kandydata będzie należało:

 • Bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii w zakresie dziedzin prawa w których specjalizuje się kancelaria (tj. prawo cywilne, prawo autorskie, prawo handlowe, ochrona danych osobowych, AML, prawo pracy), w tym prowadzenie spraw klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, włącznie z reprezentacją przed sądami powszechnymi lub organami, opiniowanie prawne dokumentów,
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Z-cy IOD zgodnie z RODO
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji

Wymagania:

 • Znajomość przepisów prawa i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości RODO, a także pozostałych dziedzin prawa w których specjalizuje się kancelaria.
 • Wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat/Radca prawny, ewentualnie Aplikant minimum II roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej,
 • Minimum roczne doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, prawie cywilnym, prawie autorskim oraz zastępstwie procesowym,
 • Komunikatywność
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego)
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w audytowaniu na zgodność z RODO lub bezpieczeństwa informacji, w tym w audytowaniu na zgodność z normą ISO 27001
 • Mile widziane studia podyplomowe ze znajomości prawa ochrony danych osobowych

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, B2B lub inną preferowaną przez kandydata formę współpracy (możliwość nawiązania współpracy w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • Dobrą atmosferę pracy w kompetentnym zespole specjalistów,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych oczekiwanego wynagrodzenia, formy współpracy oraz preferowanego wymiaru czasu pracy/współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres.

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY / WSPÓŁPRACY

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) Ząbki, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte. W przypadku chęci przekazania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem mojej osoby.”

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj

PRAWNIK IN-HOUSE - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Miejsce pracy: Warszawa siedziba klienta kancelarii (ścisłe centrum).

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii poszukujemy osoby na stanowisko Prawnika IN-HOUSE

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • Bieżąca obsługa prawna klienta kancelarii 4 dni w tygodniu (po 8 godzin) realizowana w siedzibie klienta jako In-House Lawyer. Siedziba klienta zlokalizowana jest w ścisłym centrum Warszawy nieopodal przystanku metra centrum, w tym:
 • Tworzenie lub opiniowanie umów
 • Przygotowywanie, opiniowanie innych dokumentów w ramach bieżącej działalności spółki
 • Obsługa organów spółki z o.o., w tym posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, prowadzenie ewidencji podejmowanych uchwał i ich archiwizacja
 • Prowadzenie doradztwa prawnego na rzecz pracowników spółki w związku z bieżącymi sprawami
 • Reprezentowanie klienta przed organami, oraz uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami wedle potrzeb                               

Wymagania:

 • Uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata
 • Minimum roczne udokumentowane doświadczenie  w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte w ramach własnej praktyki, w  kancelarii prawnej lub w charakterze prawnika wewnętrznego (in-house lawyer)
 • Dobra znajomość prawa: cywilnego, handlowego, prawa ubezpieczeniowego w szczególności ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, regulacji z zakresu prawa konsumenckiego,
 • Komunikatywność
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Umiejętność zarządzania czasem
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze zakładu ubezpieczeń lub multi-agencji ubezpieczeniowej

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę/współpracę
 • Zatrudnienie w przypadku radcy prawnego w oparciu o umowę o pracę bądź B2B, zaś w przypadku adwokata – B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju

W przekazywanych aplikacjach prosimy o wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia oraz formy współpracy. 

Aplikacje prosimy kierować na adres

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) Ząbki, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla przeprowadzenia procesu naboru. Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte. W przypadku chęci przekazania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem mojej osoby.”

 

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj

Prawnik / Audytor - Rekrutacja zamknięta

Miejsce pracy: Warszawa filia kancelarii przy ul. Radzymińskiej 326.

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii oraz otwarciem nowej filii i budowaniem nowego zespołu, poszukujemy osób na stanowisko Prawnika/Audytora.

Opis stanowiska:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • Bieżąca obsługa klientów kancelarii (przeprowadzanie audytów, zapewnienie wsparcia klientom przy wdrożeniu wymogów wynikających z zaleceń poaudytowych , pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO)
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
 • Przygotowywanie, opiniowanie regulaminów i umów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji
 • Wdrażanie systemów ochrony danych osobowych lub (warunek fakultatywny) wdrażanie w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji
 • pisanie artykułów i opinii wedle potrzeb, w zakresie dziedzin prawa w których specjalizuje się Kancelaria

Wymagania:

 • Znajomość przepisów prawa i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości RODO
 • Wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji)
 • Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i ochrony informacji
 • Praktyczne doświadczenie w audytowaniu oraz wdrażaniu i nadzorowaniu nad systemami ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji
 • Komunikatywność
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego)
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w audytowaniu na zgodność z normą ISO 27001
 • Mile widziane studia podyplomowe ze znajomości prawa ochrony danych osobowych

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub inną preferowaną przez kandydata formę współpracy (możliwość nawiązania współpracy w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • Dobrą atmosferę pracy w kompetentnym zespole specjalistów,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju i awansu

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych oczekiwanego wynagrodzenia i formy współpracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY / WSPÓŁPRACY

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) Ząbki, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla przeprowadzenia procesu naboru. Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte. W przypadku chęci przekazania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem mojej osoby.”

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj