OBECNIE REKRUTUJEMY!

PRAWNIK IN-HOUSE - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Miejsce pracy: Warszawa siedziba klienta kancelarii (ścisłe centrum).

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii poszukujemy osoby na stanowisko Prawnika IN-HOUSE

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • Bieżąca obsługa prawna klienta kancelarii 4 dni w tygodniu (po 8 godzin) realizowana w siedzibie klienta jako In-House Lawyer. Siedziba klienta zlokalizowana jest w ścisłym centrum Warszawy nieopodal przystanku metra centrum, w tym:
 • Tworzenie lub opiniowanie umów
 • Przygotowywanie, opiniowanie innych dokumentów w ramach bieżącej działalności spółki
 • Obsługa organów spółki z o.o., w tym posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, prowadzenie ewidencji podejmowanych uchwał i ich archiwizacja
 • Prowadzenie doradztwa prawnego na rzecz pracowników spółki w związku z bieżącymi sprawami
 • Reprezentowanie klienta przed organami, oraz uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami wedle potrzeb                               

Wymagania:

 • Uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata
 • Minimum roczne udokumentowane doświadczenie  w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte w ramach własnej praktyki, w  kancelarii prawnej lub w charakterze prawnika wewnętrznego (in-house lawyer)
 • Dobra znajomość prawa: cywilnego, handlowego, prawa ubezpieczeniowego w szczególności ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, regulacji z zakresu prawa konsumenckiego,
 • Komunikatywność
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Umiejętność zarządzania czasem
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze zakładu ubezpieczeń lub multi-agencji ubezpieczeniowej

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę/współpracę
 • Zatrudnienie w przypadku radcy prawnego w oparciu o umowę o pracę bądź B2B, zaś w przypadku adwokata – B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju

W przekazywanych aplikacjach prosimy o wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia oraz formy współpracy. 

Aplikacje prosimy kierować na adres

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) Ząbki, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla przeprowadzenia procesu naboru. Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte. W przypadku chęci przekazania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem mojej osoby.”

 

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj

Prawnik / Audytor - Rekrutacja zamknięta

Miejsce pracy: Warszawa filia kancelarii przy ul. Radzymińskiej 326.

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii oraz otwarciem nowej filii i budowaniem nowego zespołu, poszukujemy osób na stanowisko Prawnika/Audytora.

Opis stanowiska:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • Bieżąca obsługa klientów kancelarii (przeprowadzanie audytów, zapewnienie wsparcia klientom przy wdrożeniu wymogów wynikających z zaleceń poaudytowych , pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO)
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
 • Przygotowywanie, opiniowanie regulaminów i umów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji
 • Wdrażanie systemów ochrony danych osobowych lub (warunek fakultatywny) wdrażanie w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji
 • pisanie artykułów i opinii wedle potrzeb, w zakresie dziedzin prawa w których specjalizuje się Kancelaria

Wymagania:

 • Znajomość przepisów prawa i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości RODO
 • Wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji)
 • Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i ochrony informacji
 • Praktyczne doświadczenie w audytowaniu oraz wdrażaniu i nadzorowaniu nad systemami ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji
 • Komunikatywność
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego)
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w audytowaniu na zgodność z normą ISO 27001
 • Mile widziane studia podyplomowe ze znajomości prawa ochrony danych osobowych

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub inną preferowaną przez kandydata formę współpracy (możliwość nawiązania współpracy w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • Dobrą atmosferę pracy w kompetentnym zespole specjalistów,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju i awansu

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych oczekiwanego wynagrodzenia i formy współpracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY / WSPÓŁPRACY

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) Ząbki, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla przeprowadzenia procesu naboru. Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte. W przypadku chęci przekazania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem mojej osoby.”

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj

Prawnik - Rekrutacja otwarta

Miejsce pracy: Warszawa filia kancelarii przy ul. Mlądzkiej 8 lok 6.

W związku z dynamicznym rozwojem kancelarii, poszukujemy osób na stanowisko Prawnika

Opis stanowiska:

Do głównych obowiązków kandydata będzie należało:

 • Przeprowadzanie audytów prawnych w zakresie dostosowania do wymogów RODO, zapewnienie wsparcia klientom przy wdrożeniu wymogów wynikających z zaleceń poaudytowych,
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji
 • Wdrażanie systemów ochrony danych osobowych lub (warunek fakultatywny) wdrażanie w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji
 • Bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii w zakresie dziedzin prawa w których specjalizuje się kancelaria (tj. prawo cywilne, prawo autorskie, prawo handlowe, ochrona danych osobowych, prawo pracy), w tym prowadzenie spraw klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, opiniowanie prawne dokumentów.
 • Pisanie artykułów i opinii wedle potrzeb, w zakresie dziedzin prawa w których specjalizuje się kancelaria

Wymagania:

 • Znajomość przepisów prawa i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości RODO, a także pozostałych dziedzin prawa w których specjalizuje się kancelaria.
 • Wykształcenie wyższe prawnicze. Aplikant minimum III roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, ewentualnie adwokat/radca prawny
 • Minimum roczne udokumentowane doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa i ochrony informacji
 • Praktyczne doświadczenie w audytowaniu oraz wdrażaniu i nadzorowaniu nad systemami ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji
 • Komunikatywność
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego)
 • Doskonałe zdolności organizacyjne
 • Sumienność , dokładność, punktualność
 • Wysoka kultura osobista i łatwość wysławiania się
 • Sprawna obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w audytowaniu na zgodność z normą ISO 27001
 • Mile widziane studia podyplomowe ze znajomości prawa ochrony danych osobowych

Oferujemy:

 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub inną preferowaną przez kandydata formę współpracy (możliwość nawiązania współpracy w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • Dobrą atmosferę pracy w kompetentnym zespole specjalistów,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość dalszego rozwoju

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych oczekiwanego wynagrodzenia, formy współpracy oraz preferowanego wymiaru czasu pracy/współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres.

rekrutacje@ckcsolution.com.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY / WSPÓŁPRACY

“CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki, adres: ul. Krucza 5 B, (kod 05-091) Ząbki, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Prosimy o przekazywanie danych w zakresie zgodnym z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów do niej wykonawczych. Przekazane dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte. W przypadku chęci przekazania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z w/w aktów prawnych lub preferowania innej niż umowa o pracę formy współpracy prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy z udziałem mojej osoby.”

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj