„Duński organ nadzorczy otrzymał szereg zapytań od pracodawców, którzy chcą wiedzieć, w jakim stopniu mogą rejestrować i ujawniać informacje o swoich pracownikach w związku z koronawirusem. To, o co pracodawca może poprosić pracownika i co pracownik musi ujawnić, to kwestie regulowane przepisami prawa pracy i wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi zdrowia publicznego. Jeśli nie będzie to sprzeczne z powyższymi przepisami, organ nadzorczy uważa, że ​​w ramach zasad ochrony danych pracodawca może w dużym stopniu rejestrować i ujawniać informacje, które nie są na tyle szczegółowe, że można je uznać za informacje o stanie zdrowia.

Może na przykład zdarzyć się tak, że pracownik powrócił z kraju zagrożenia koronawirusem, przebywa na kwarantannie domowej lub jest zarażony. W tych okolicznościach uzasadnione będzie również, aby pracodawca rejestrował i ujawniał informacje, które można uznać za informacje zdrowotne, np. że pracownik jest zarażony koronawirusem. Można tu wziąć pod uwagę na przykład to, że pracodawca dzięki tym informacjom może podjąć niezbędne środki ostrożności w swoim zakładzie pracy.

Należy jednak pamiętać, że rejestracja lub ujawnienie musi być oparte na sprawdzonych okolicznościach, a rejestrowane i ujawniane informacje muszą ograniczać się do niezbędnego minimum. Pracodawca powinien zatem rozważyć:

  • czy istnieje dostateczny powód, aby zarejestrować lub ujawnić dane informacje;
  • czy konieczne jest ujawnienie tych informacji, w tym czy cel można osiągnąć poprzez zastosowanie zasady minimalizacji danych;
  • czy konieczne jest ujawnienie przez pracodawcę nazwisk – np. nazwisko osoby zarażonej lub przebywającej w kwarantannie domowej.”

źródło – https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/hvordan-er-det-med-gdpr-og-coronavirus/

adw. Piotr Stankiewicz (tłumaczenie i opracowanie)