Tworzenie systemu ochrony informacji

Pomagamy stworzyć i zorganizować kompletne systemy ochrony informacji obejmujące tajemnicę przedsiębiorstwa, pracodawcy, tajemnice sektorowe, branżowe, zawodowe, a także chroniące dane osobowe i inne informacje oraz obszary, które należy chronić np. prawa autorskie.

Prawidłowo działający system ochrony informacji to zespół procedur, procesów, środków bezpieczeństwa oraz przede wszystkim wyszkolony personel, który wie jakie informacje należy chronić i jak z nimi postępować, co skutecznie ogranicza lub uniemożliwia zapoznanie się z chronioną informacją przez osobę do tego nieuprawnioną.

Naszą rolą jest zatem wspólne z Państwem identyfikowanie i klasyfikowanie informacji dostępnych w organizacji. Odpowiednie opisanie polityk i zasad postępowanie z tymi informacjami. Doradzanie w doborze środków bezpieczeństwa, jakie zostaną wdrożone wobec sklasyfikowanych informacji, opracowanie zapisów do umów z dostawcami lub wykonawcami, którzy mają uzyskać legalny dostęp do tych informacji, a na koniec przeszkolenie personelu.

Z uwagi, że usługa ta zazwyczaj obejmuje również usługę tworzenia systemu ochrony danych osobowych, pomagamy także dostosować organizację do wymogów wynikających z przepisów prawa polskiego i europejskiego odnoszących się do zasad przetwarzania danych osobowych.

W ramach usługi tworzenia systemu ochrony informacji możliwe jest ograniczenie usługi wyłącznie do wskazanego przez klienta rodzaju informacji np. tajemnicy bankowej, ubezpieczeniowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji o stanie zdrowia ujętej w dokumentacji medycznej etc.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania oferty na usługę tworzenia systemu ochrony informacji.