Obsługa Prawna i Doradztwo prawne

Doradzamy w tym, na czym się znamy!

Reprezentujemy klientów w całej Polsce!

Możliwe są konsultacje z prawnikami także w sposób zdalny bez wychodzenia z domu!

Zapewniamy klientom (osobom fizycznym lub innym podmiotom prawa) pełne wsparcie prawne. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym, prawie handlowym, prawie autorskim, bankowym i ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, świadczenia usług drogą elektroniczną. Przez lata praktyki zawodowej zdobyliśmy także wąską specjalizację w zakresie szeroko rozumianych tajemnic prawnie chronionych m.in.: danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy pracodawcy, bankowej, ubezpieczeniowej, tajemnic zawodowych, sektorowych, czy branżowych, a także praw autorskich, w tym „know how” i innych tajemnic, których obowiązek ochrony został ujęty w przepisach prawa lub podyktowany jest potrzebami danego podmiotu np. ich ochrony przed konkurencją.

W zależności od Państwa zapotrzebowania, możliwe są formy wsparcia polegające na: a) doradztwie prawnym i reprezentacji, w tym dochodzenia roszczeń realizowanym na zlecenie osób fizycznych bądź przedsiębiorców, instytucji bądź organizacji;

b) pełnej obsłudze prawnej przedsiębiorców, instytucji czy organizacji;

c) pakietach doradczych dla kadry zarządzającej lub osób funkcyjnych np. Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO), komórek compliance, ;

d) bądź współpraca na podstawie umowy ramowej, na odstawie której przyjmujemy do realizacji zlecenia w sytuacji pojawienia się u klienta zagadnienia, które wymaga wsparcia prawnego.

 

Świadczymy obsługę prawną podmiotów, w szczególności z sektora energetycznego, bankowego, finansowego, produkcyjnego, a także podmiotów leczniczych oraz instytucji państwowych.

Doradzamy klientom m.in. w zakresie przeprowadzenia zamówienia na opracowanie i dostawę oprogramowania (systemów informatycznych), stworzenia np. wynalazku, czy innego utworu (dzieła) graficznego, audiowizualnego itd.

Ponadto, reprezentujemy klienta w postępowaniach przez organami nadzorczymi, sądami, czy uczestniczymy zgodnie z wolą klienta w negocjacjach handlowych lub odszkodowawczych.

Pomagamy ocenić prawnie dopuszczalność zakupu bazy danych osobowych do celów marketingowych i przeprowadzić formalnie cały proces wejścia w posiadanie tych danych.

Pomagamy osobom fizycznym dochodzić swoich praw w związku z naruszeniem ich danych osobowych np. niechcianym marketingiem, ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym przez administratorów danych, kradzieżą tożsamości, naruszeniem prawa do prywatności w związku ze stosowaniem monitoringu przez osoby trzecie, etc.

Nie jest nam obce także reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi wad tkwiących w ruchomości lub nieruchomości sprzedanej.

Wspieramy prawnie od momentu koncepcji do realizacji kampanie marketingowe, w tym polegające na prowadzeniu konkursów i zbieraniu danych osobowych, świadczymy również wiele innych usług, z zakresu wsparcia i poradnictwa prawnego.

Powyższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy i nie stanowi zamkniętego zakresu usług realizowanych przez kancelarię.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej oferty konsultacji prawnych lub zamówienia tele-porady prawnej.

Wystarczy wysłać do nas zapytanie z opisem, w czym możemy pomóc na adres kancelaria@ckcsolution.com.pl.