Obsługa Prawna i Doradztwo prawne

  Doradzamy w tym, na czym się znamy.

Zapewniamy klientom pełne wsparcie prawne. Przez lata praktyki zawodowej zdobyliśmy wąską specjalizację w zakresie szeroko rozumianych tajemnic prawnie chronionych m.in.: danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy pracodawcy, bankowej, ubezpieczeniowej, tajemnic zawodowych, sektorowych, czy branżowych, a także praw autorskich, w tym „know how” i innych tajemnic, których obowiązek ochrony został ujęty w przepisach prawa lub podyktowany jest potrzebami danego podmiotu np. ich ochrony przed konkurencją.

W zależności od zapotrzebowania klienta, możliwe są formy wsparcia polegające na pełnej obsłudze prawnej, pakietach doradczych dla kadry zarządzającej lub osób funkcyjnych np. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (IOD/DPO), bądź współpraca na podstawie umowy ramowej, na odstawie której przyjmujemy do realizacji zlecenia w sytuacji pojawienia się u klienta zagadnienia, które wymaga wsparcia prawnego.

Świadczymy obsługę prawną podmiotów, w szczególności z sektora energetycznego, bankowego, finansowego, produkcyjnego, a także podmiotów leczniczych oraz instytucji państwowych.

Doradzamy klientom m.in. w zakresie przeprowadzenia zamówienia na opracowanie i dostawę oprogramowania (systemów informatycznych), stworzenia np. wynalazku, czy innego utworu (dzieła) graficznego, audiowizualnego itd.

Ponadto, reprezentujemy klienta w postępowaniach przez organami nadzorczymi, sądami, czy uczestniczymy zgodnie z wolą klienta w negocjacjach handlowych lub odszkodowawczych. 

Pomagamy ocenić prawnie dopuszczalność zakupu bazy danych osobowych do celów marketingowych i przeprowadzić formalnie cały proces wejścia w posiadanie tych danych.

Wspieramy prawnie od momentu koncepcji do realizacji kampanie marketingowe, w tym polegające na prowadzeniu konkursów i zbieraniu danych osobowych, świadczymy również wiele innych usług, z zakresu wsparcia i poradnictwa prawnego.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej oferty konsultacji prawnych.