Tworzenie  i opiniowanie dokumentów

Tworzymy lub opiniujemy prawnie wszelkie dokumenty, w szczególności:

 • klauzule informacyjne, klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dokument oceny skutków dla ochrony danych (tzw. DPiA), wiążące reguły korporacyjne (tzw. BCR), Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzi na pytania podmiotów danych kierowanych do administratorów danych w trybie korzystania z prawa do kontroli, odpowiedzi na wystąpienia o udostępnienie danych osobowych (zgodne z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. GDPR (RODO)
 • umowy licencyjne, przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 • klauzule zgody na przetwarzanie, utrwalanie, opracowywanie lub upublicznianie wizerunku
 • umowy o zachowanie poufności,
 • polityki bezpieczeństwa informacji
 • instrukcje kontroli wstępu do pomieszczeń i poruszania się po obszarze
 • skrypty rozmów telefonicznych dla biur obsługi klientów
 • umowy sprzedaży praw do bazy danych oraz portali www (np. sklepów internetowych)
 • umowy o prowadzenie badań naukowych lub badań klinicznych
 • formularze zakupowe, w tym wnioski o zawarcie umowy
 • treści ofert
 • regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną
 • formularze kontaktu
 • klauzule zgody na kontaktowanie się z użytkownikiem końcowym w celach handlowych w myśl prawa telekomunikacyjnego
 • polityki prywatności
 • regulaminy pracy
 • inne umowy cywilnoprawne i dokumenty
 • a także wszelkie regulaminy, procedury, instrukcje etc.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej oferty usług.