Polityka prywatności

I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM
WWW.CKCSOLUTION.PL

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani firmą „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna oraz oferowanymi przez Nas usługami. Ochrona Państwa danych osobowych oraz innych przekazywanych informacji podczas całego procesu ich przetwarzania ma dla nas ogromne znaczenie, z tych też względów zachęcamy do zapoznania się z poniższą Polityką.

I. DEFINICJE

  1. Administrator Serwisu – oznacza „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki z siedzibą w Ząbkach k. Warszawy (kod pocztowy 05-091), przy ul. Kruczej 5B, który administruje oraz prowadzi serwis internetowy pod adresem www.ckcsolution.pl.
  2. Pliki Cookies lub Cookies – oznacza dane informatyczne, w tym niewielkie pliki tekstowe, zapisywane 
i przechowywane w Urządzeniach końcowych, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie w sposób prawidłowy z dostępnych w Serwisie Informacji oraz funkcjonalności.
  3. Polityka – oznacza niniejszy dokument.
  4. Informacje – oznacza wszelkie materiały, dokumenty, pliki i inne dane zamieszczone w Serwisie internetowym.
  5. Serwis internetowy lub Serwis – oznacza stronę internetową pod adresem www.ckcsolution.pl.
  6. Urządzenie końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik – oznacza każdą osobę przeglądającą Serwis za pomocą Urządzenia końcowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp, przede wszystkim do informacji na temat rodzaju usług świadczonych przez „CKC SOLUTION” Kancelarię Prawną Konrad Czaplicki oraz umożliwia nieodpłatne zapoznawanie się z innymi treściami upublicznianymi w Serwisie, w szczególności wybranymi artykułami opracowanymi przez prawników kancelarii, orzeczeniami sądów, stanowiskami organów kontrolnych oraz przepisami prawa.

III. PRAWA AUTORSKIE

Informacje zawarte w Serwisie chronione są prawami autorskimi przysługującymi „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki lub innym podmiotom wskazanym w treści Serwisu bądź na innych stronach www, do których odsyła Serwis.

W celu poznania szczegółowych warunków korzystania z treści dostępnych na innych, obcych stronach, do których odsyła Serwis, należy zapoznać się z informacjami (politykami, regulaminami) udostępnionymi przez administratorów tych serwisów.

Użytkownik może korzystać z Serwisu w sposób dozwolony w niniejszej Polityce, w szczególności może korzystać z zamieszczanych w Serwisie treści w sposób nieodpłatny, z niekomercyjnym przeznaczeniem ich wykorzystania przez Użytkownika oraz wyłącznie na użytek własny. Użytkownik ma prawo do kopiowania i utrwalania treści dostępnych w Serwisie dowolną techniką pod warunkiem przestrzegania postanowień ujętych w niniejszym dokumencie.

Można korzystać z Informacji w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem każdorazowego wymienienia imienia 
i nazwiska twórcy utworu oraz źródła jego pochodzenia, w szczególności wskazania adresu www Serwisu. Podanie twórcy 
i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości.

Dozwolony użytek, o którym mowa powyżej nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. W przypadku wątpliwości, co do przysługujących praw do korzystania z Informacji, w tym możliwości wykorzystania treści w celach komercyjnych, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem Serwisu.

Serwis oraz jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV. INFORMACJE DOSTĘPNE W SERWISIE

Mimo dokładania starań, informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem i tym samym w chwili przeglądania przez Użytkownika Serwisu mogą wymagać zredagowania w związku ze zmianą przepisów prawa lub zmianą stanowiska organów i instytucji. Użytkownik przeglądając Serwis powinien upewnić się co do daty publikacji Informacji oraz ustalić aktualny dla niego stan prawny oraz stanowiska organów i instytucji.

Użytkownik korzystając z Serwisu, przyjmuje do wiadomości, że Informacje dostępne w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej opinii prawnej, a także w konkretnym stanie faktycznym mogą wymagać zredagowania bądź zajęcia odmiennego stanowiska.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu art. 661§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych, obcych stron internetowych (serwisów). Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń, do których Serwis odsyła, w tym dostępnych na obcych stronach internetowych.

V. KORESPONDENCJA

Jakakolwiek korespondencja przesłana do Administratora Serwisu na wskazany adres pocztowy lub e-mail dostępny w Serwisie jest traktowana, jako korespondencja niezamówiona, a tym samym Administrator Serwisu ma prawo na nią nie odpowiadać, według własnego uznania, chyba że z treści korespondencji wynika, że dotyczy ona skorzystania z przysługujących osobie której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych osobowych, praw przewidzianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.  RODO – ogólne rozporządzenia o ochronie danych -GDPR), co zostało szerzej opisane w rozdziale V. DANE OSOBOWE (poniżej).

Użytkownicy Serwisu zobowiązani są powstrzymać się od podejmowania działań zmierzających do dostarczania treści 
o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich.

Jakiekolwiek pytania prosimy kierować na adres mailowy kancelaria@ckcsolution.com.pl

VI. DANE OSOBOWE

Dane zbierane poprzez Serwis:

Poprzez Serwis nie są zbierane od Użytkowników żadne dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.  RODO – ogólne rozporządzenia o ochronie danych -GDPR). Zbierane i odnotowywane zgodnie z rozdziałem VII (poniżej) pliki, służą jedynie celom tam opisanym i nie umożliwiają ustalenia tożsamości danej osoby. Nie stosujemy żadnych narzędzi profilujących Użytkowników Serwisu, czy też rejestrujących ich preferencje i zachowania. Czas przechowywania plików cookies ograniczyliśmy do 1 dnia.

Dane przetwarzane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon)

Z chwilą przesłania do Nas korespondencji (e-mail) lub wykonania połączenia telefonicznego, administratorem danych osobowych, zawartych w tej korespondencji lub przekazanych podczas rozmowy telefonicznej, będzie 
„CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki z siedzibą w Ząbkach k. Warszawy (kod pocztowy 05-091), przy ul.: Kruczej 5B oraz w Warszawie przy ul. Mlądzkiej 8 lok. 6 (04-136).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania bieżącego kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości, oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit.f RODO).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje, prawo  dostępu do  swoich  danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.  Podanie (przekazanie) danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla utrzymania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na treść przesłanej korespondencji.

Twoje dane osobowe z chwilą zakończenia z nami korespondencji zostaną usunięte nie później niż po roku licząc od dnia ostatniej wymiany korespondencji, chyba że przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z realizowaniem usług na rzecz Twojego pracodawcy lub podmiotu który reprezentujesz, który zawarł z nami umowę, wówczas będziemy te dane przetwarzać przez czas obowiązywania tej umowy będącej podstawą naszej współpracy, lub wydania nam przez ten podmiot dyspozycji usunięcia danych.

W celu dowiedzenia się więcej o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi treściami dostępnymi na naszej stronie (kliknij tutaj).

„CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych stosując wymagane środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia poufności tych danych zgodne z RODO.

VII. PLIKI COOKIES

Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies oraz cel ich przetwarzania.

Podczas wizyt w Serwisie, w Urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane pliki Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty w Serwisie, prawidłowej prezentacji dostępnych tam Informacji oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy do nich dostęp, a także w celach statystycznych odwiedzanych części Serwisu. Odnotowywane przez Serwis Pliki Cookies nie służą do pozyskania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcji odkładania się plików Cookies lub indywidualnej konfiguracji ustawień przeglądarki w Urządzeniu końcowym, niektóre elementy Serwisu mogą być niedostępne lub różnić się wyglądem i formą prezentacji od formy zamierzonej przez Administratora Serwisu.

Stosowane przez Administratora Serwisu Cookies są bezpieczne dla Urządzenia końcowego. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań ażeby tą drogą nie było możliwe przedostanie się do Urządzeń końcowych Użytkowników, wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Powyższe nie zwalnia Użytkownika z obowiązku dbania o bezpieczeństwo własnego Urządzenia Końcowego, w szczególności poprzez stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz prawidłowego zabezpieczenia używanej do dostępu do Internetu sieci.

Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik i dostosować Serwis w najbardziej optymalny sposób dla danego Urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę wizyty w Serwisie, nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym. Nie stosujemy narzędzi profilujących Użytkownika, czy też rejestrujących jego zachowania bądź preferencje. Ilość zbieranych informacji podczas wizyty Użytkownika w Serwisie ograniczyliśmy do niezbędnego minimum dla prawidłowej prezentacji Serwisu .

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików Cookies:

  • „sesyjne”  (tzw. session cookies) ” są to pliki tymczasowe, które przechowywane są krótkotrwale w Urządzeniu końcowym Użytkownika i zostają w nim jedynie do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki te z chwilą wygaśnięcia sesji przeglądarki są usuwane z Urządzenia końcowego.
  • „stałe” (tzw. persistent cookies) są to pliki, przechowywane trwale w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia.

Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies, w tym wyrażenie przez Użytkownika zgody na odkładanie się Cookies w Urządzeniu końcowym

Użytkownik, w każdym momencie ma możliwość samodzielnego ograniczenia lub wyłączenia odkładania plików Cookies w Urządzeniu końcowym, a także dostępu do tych plików przez Administratora Serwisu, co powinien uczynić poprzez kliknięcie w przycisk „nie wyrażam” pod komunikatem o stosowaniu plików cookies lub samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Z reguły ustawiania przeglądarek dopuszczają odkładanie się Plików Cookies w Urządzeniu końcowym. W celu dokonania zmiany ustawień używanej przez Użytkownika przeglądarki, warto zapoznać się z informacjami dostawców tych przeglądarek:

Mozilla Firefox –  http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
Microsoft Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome – http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416
Opera –  http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Apple Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Odwiedzając Serwis Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na odkładanie się w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies lub też całkowity brak akceptacji na takie działania. Użytkownik może również samodzielnie dokonać indywidualnych  najbardziej mu odpowiadających modyfikacji ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki Cookies zgodnie z zawartą powyżej informacją, będą zapisywane w pamięci Urządzenia końcowego i w zależności od rodzaju pliku pozostawać w niej będą przez określony czas (Patrz pliki sesyjne, pliki stałe).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy dokument jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć za pośrednictwem Serwisu oraz utrwalić na własnym Urządzeniu końcowym.

Administrator Serwisu może dokonać zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie, w takim przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany, przy pierwszym ponownym korzystaniu z Serwisu, które nastąpiło od momentu wprowadzenia zmian, tak ażeby Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nową treścią niniejszego dokumenty oraz wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na zamieszczanie plików Cookies w jego Urządzeniu końcowym i uzyskiwaniu do nich dostępu przez Administratora Serwisu.