Kancelaria powstała dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia, pasji i zaangażowania w realizowane usługi.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług, które jesteśmy w stanie dla Państwa zrealizować.

O NAS

Większość naszych Klientów trafia do nas z polecenia, za które serdecznie dziękujemy.

Zespół kancelarii tworzą specjaliści posiadający wiedzę, pasję do jej nieustannego pogłębiania, doświadczenie oraz zaangażowanie, które przekłada się na jakość obsługi świadczonej przez kancelarię „CKC SOLUTION”. Pracujemy również w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. W zależności od realizowanego projektu współpracujemy z biurami detektywistycznymi, tłumaczami, informatykami śledczymi oraz rzecznikami patentowymi.

Przez lata praktyki zawodowej zdobyliśmy wąską specjalizację doradzając klientom w zakresie szeroko rozumianych tajemnic prawnie chronionych m.in: danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, pracodawcy, bankowej, ubezpieczeniowej, tajemnic zawodowych, a także praw autorskich, w tym „know how” i innych tajemnic, których obowiązek ochrony został ujęty w przepisach prawa lub podyktowany jest potrzebami danego podmiotu np. ich ochrony przed konkurencją.

Nasze usługi

Obsługa prawna i Doradztwo prawne

Świadczymy pełną obsługę prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Reprezentujemy klientów z całej Polski. Konsultacje prawne możliwe są także w sposób zdalny, bez wychodzenia z domu. Sprawdź w czym możemy pomóc…

 PRZEJĘCIE FUNKCJI IOD czyli outsourcing IOD (DPO)

Pełnimy funkcje Inspektora Ochrony Danych (DPO) w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w przeszłości Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w myśl art. 36a uchylonej ustawy o ochronie danych osobowych

Dostosowanie ADO do wymogów RODO (GDPR)/ Wdrożenie RODO

Pomagamy wdrożyć wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (tzw.  RODO / GDPR)

audyt bezpieczeństwa danych osobowych / audyt RODO

Dokładnie weryfikujemy (sprawdzamy) prawidłowość działania systemu ochrony danych osobowych, w tym prowadzimy sprawdzenia planowe (okresowe), pełne początkowe (tzw. audyty otwarcia) oraz sprawdzenia realizowane ad hoc, w związku z wystąpieniem incydentu.

dedykowane szkolenia wewnętrzne

Prowadzimy w całej Polsce, dedykowane szkolenia wewnętrzne w siedzibie klienta, indywidualnie dostosowując i uzgadniając każdorazowo program szkolenia. Udzielamy się w szkoleniach otwartych i konferencjach organizowanych przez inne ośrodki szkoleniowe.

tworzenie systemu ochrony informacji w tym danych osobowych

Pomagamy stworzyć i zorganizować kompletne systemy ochrony informacji obejmujące tajemnicę przedsiębiorstwa, pracodawcy, prawa autorskie, tajemnice sektorowe, branżowe, zawodowe, a także chroniące dane osobowe i inne informacje, które należy chronić.

audyt bezpieczeństwa informacji

Dokładnie weryfikujemy (sprawdzamy) prawidłowość działania systemu ochrony informacji, w tym również na zgodność z normą ISO 27001, wskazując obszary wymagające naprawy.

tworzenie  i opiniowanie dokumentów

Tworzymy lub opiniujemy prawnie wszelkie dokumenty, w tym umowy cywilnoprawne, umowy powierzenia, licencyjne, przeniesienia autorskich praw majątkowych, a także regulaminy, procedury, instrukcje etc.

Tworzenie procedur ochrony sygnalistów/whistleblowing policy

Tworzymy oraz doradzamy we wdrożeniu polityki informowania o nieprawidłowościach zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 (w sprawie ochrony sygnalistów). Prowadzimy także dedykowana szkolenia.

Dlaczego my?

Wiedza i Doświadczenie

Pasja i zaangażowanie

Skuteczność i szybkość w działaniu