Przejęcie Funkcji IOD czyli outsourcing IOD (DPO)

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pełnieniu na rzecz klientów usług Inspektora Ochrony Danych , dawniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji w myśl art. 36a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , uchylonej z dniem 25 maja 2018 r. Prawnicy Kancelarii byli także wpisani do rejestru ABI-ch prowadzonego przez GIODO jako ABI odpowiadający za nadzór nad prawidłowością przetwarzania dla wskazanych klientów danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. stali się Inspektorami Ochrony Danych. Są to praktycy posiadający doświadczenie w obsłudze podmiotów rożnych branż. W zależności od danej branży konsultanci przypisywani są do obsługi klienta pod względem przede wszystkim ich doświadczenia i wiedzy z danego obszaru prawa oraz znajomości specyfiki realizowanych przez klienta usług, co pozwala szybko, sprawnie i terminowo udzielać oczekiwanego wsparcia klientom.

W związku z uchwaleniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.  RODO – ogólne rozporządzenia o ochronie danych -GDPR) wprowadziliśmy także usługę pełnienia w formie outsourcingu, funkcji Inspektora ochrony danych (DPO) w myśl w/w Rozporządzenia (tzw.  RODO/GDPR), przez wskazanego imiennie konsultanta.

Prawnicy Kancelarii mają za sobą również wiele przeprowadzonych szkoleń dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektorów Ochrony Danych, w tym szkoleń zawodowych dla ABI-ch/ IOD- ów realizowanych przez zewnętrze ośrodki szkoleniowe, w których byli wykładowcami/trenerami, osiągając celujące oceny wyrażone przez uczestników w anonimowych ankietach na zakończenie kursu.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej oferty outsourcingu IOD/DPO.