Przepisy projektowanej ustawy o ochronie danych osobowych, mają zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku ze zbliżającym się wejściem wżycie w/w rozporządzenia, które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych oraz legitymacją zawartą w samym rozporządzeniu do wydania przez państwa członkowskie przepisów doprecyzowujących, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace nad opracowaniem nowego projektu ustawy 
o ochronie danych osobowych.

Zachęcamy zatem Państwa do zapoznania się z w/w projektem oraz planowanymi zmianami, a także śledzenia postępów prac.

Postęp prac nad projektem przedmiotowej ustawy oraz więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo na stronie Rządowego Centrum Legislacji lub klikając tutaj