Zgodnie z uchwalonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw.  RODO – ogólne rozporządzenia o ochronie danych -GDPR), które z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie i zastąpi ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych osobowych, który dalej przetwarzać będzie w tej dacie dane osobowe, powinien wypełnić wszelkie wymogi wynikające z w/w aktu prawnego.

Zachęcamy Państwa zatem do zapoznania się z w/w regulacją.

Pliki do pobrania: