Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała projekt Wytycznych 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo. Do 9 września 2019 r. będą trwały konsultacje społeczne.

Wytyczne mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z urządzeń wideo oraz zapewnienie spójnego stosowania RODO w tym zakresie.

Wytyczne opublikowane zostały na stronie internetowej EROD i przekazane do publicznych konsultacji. Wytyczne dostępne są także na stronie PUODO.

Analiza najważniejszych zagadnień poruszanych w Wytycznych EROD została przez nas dokonana w zakładce Artykuły

https://www.ckcsolution.pl/wytyczne-3-2019-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-przez-urzadzenia-wideo-co-europejska-rada-ochrony-danych-erod-twierdzi-na-temat-przetwarzania-danych-osobowych-za-pomoca-monitoring/

Zachęcamy również do zapoznania się z pełną treścią wytycznych i wskazówek, co możliwe jest po kliknięciu w poniższy link

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en