ŁĄCZENIE PRZEZ BANKI WIELU KLAUZUL ZGODY NA PRZETWARZANIE W RÓŻNYCH CELACH DANYCH OSOBOWYCH W JEDNYM OŚWIADCZENIU TO BŁĄD – GIODO PODSUMOWAŁ WYNIKI KOTROLI PRZEPROWADZONEJ W 20 BANKACH W POLSCE

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował w 2017 r. wyniki przeprowadzonych w trybie art. 19b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w 20 bankach sprawdzeń zrealizowanych za pośrednictwem...