PRZEGLĄD KAR W EUROPIE ZA NARUSZENIE ART. 32 RODO (BRAK WDROŻENIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

Poniżej prezentujemy przegląd kar jakie nałożyły ograny nadzorcze państw członkowskich UE za niezapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych, a więc za naruszenie art. 32 RODO przez podmioty kontrolowane przez te organy. Kary dotyczą zarówno...

JAK PRAWIDŁOWO WSKAZAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ MONITORINGU?

Analizując zagadnienie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez administratora za pomocą systemu monitoringu wskazać należy, że szczególne przepisy prawa regulują jedynie niektóre przypadki ochrony osób i mienia przez określone podmioty za pomocą...