ZASADY STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) W SZKOLE

Monitoring wizyjny jest narzędziem ingerencji w konstytucyjnie chronione prawo jednostki do prywatności. Dlatego wszelkie działania ingerujące w to prawo powinny być dokonywane rozważnie i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa – zgodnie z zasadą...