JAKIE OZNACZENIA SĄ WYMAGANE PRZY INSTALACJI CCTV? CZY WYSTARCZY TABLICZKA „OBIEKT MONITOROWANY”?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie wskazują wprost jak należy oznaczyć miejsce objęte monitoringiem. Zgodnie z art. 12 RODO administrator danych osobowych ma obowiązek podjąć niezbędne kroki aby osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, w tym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz przekazać w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie informacje wskazane w art. 13 … Czytaj dalej JAKIE OZNACZENIA SĄ WYMAGANE PRZY INSTALACJI CCTV? CZY WYSTARCZY TABLICZKA „OBIEKT MONITOROWANY”?