AKT W SPRAWIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI ACT) – A TRANSFORMACJA CYFROWA

Sztuczna inteligencja jest dynamicznie progresującą gałęzią rozwoju technologicznego. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała pierwsze unijne ramy legislacyjne dotyczące AI. Parlament osiągnął wstępne porozumienie z Radą w sprawie AI w dniu 9 grudnia 2023...