BADANIA STATYSTYCZNE GUS- CO NA TO PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Badania statystyczne trzeba prowadzić z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. Muszą ich przestrzegać wszystkie podmioty zaangażowane w realizację tego ważnego zadania publicznego – taką tezę postawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO)....