CZY SĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA W MONITOROWANIU POMIESZCZEŃ W ZAKŁADZIE PRACY? CZY MOGĘ ZAŁOŻYĆ MONITORING W SZATNI, POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH, NA STOŁÓWCE, W ŁAZIENCE LUB WC?

Kwestia stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy została precyzyjnie uregulowana w art. 222 Kodeksu pracy jako fakultatywna możliwość jego wprowadzenia, w sytuacji gdy jest to niezbędne  do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub...