CZY MIKROPRZEDSIĘBIORCA MUSI WYPEŁNIAĆ PEŁNE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Z ART. 13 LUB 14 RODO WOBEC SWOICH KLIENTÓW? JAK WYPEŁNIĆ UPROSZCZONE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEZ MAŁĄ FIRMĘ?

W dniu 4 maja br. weszła w życie ustawa z  dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...