CZY DOPUSZCZALNE JEST KORZYSTANIE Z UKRYTYCH KAMER?

Odnosząc się do kwestii ukrytych kamer, wskazać należy jednoznacznie, że przepisy RODO oraz unormowania krajowe nie pozwalają, by monitoring mógł być prowadzony przy ich użyciu, z wyjątkiem określonych przypadków. Uprawnienia do prowadzenia niejawnego monitorowania...