JAK PRAWIDŁOWO WSKAZAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ MONITORINGU?

Analizując zagadnienie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez administratora za pomocą systemu monitoringu wskazać należy, że szczególne przepisy prawa regulują jedynie niektóre przypadki ochrony osób i mienia przez określone podmioty za pomocą...