Poniżej prezentujemy przegląd kar jakie nałożyły organy nadzorcze państw członkowskich UE za naruszenia związane z niedopełnieniem przez administratorów danych osobowych obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych osobowych.

HISZPANIA

Hiszpański organ nadzorczy nałożył dotychczas cztery kary administracyjne za naruszenia związane z niedopełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO. Pierwsza z kar w wysokości 900 EURO została nałożona na Cerrajero Online S.L., które gromadziła dane osobowe klientów bez podawania im dokładnych informacji na temat gromadzenia danych osobowych, kolejna kara została nałożona na TODOTECNICOS24H S.L. i opiewała również na kwotę 900 EURO. Kary w wysokości 1500 EURO każda za naruszenie art. 13 RODO otrzymały również: Cerrajeria Verin S.L. oraz Megastar S.L. W porównaniu do innych państw członkowskich hiszpański organ nadzorczy jest łaskawy, jeśli chodzi o wysokość nakładanych kar za naruszenia przepisów RODO.

WĘGRY

Węgierski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 92.146 EURO za naruszenie art. 13 RODO i niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez organizatora festiwalów: Sziget Festival oraz Volt Festival w stosunku do ich uczestników. Organ wskazał, że informacja, była co prawda przekazywana ale nie była ona w pełni kompletne bowiem nie spełniała założeń art. 13 RODO. Ponadto organ dodatkowo dopatrzył się naruszenia art. 6 oraz 5 RODO z uwagi na to, że przetwarzanie dobywało się na niewłaściwej podstawie prawnej oraz administrator nie przestrzegał zasady ograniczonego celu.

AUSTRIA

Austriacki organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 50.000 EURO na firmę z sektora medycznego za naruszenie art. 13 RODO i brak udzielania pacjentom informacji o przetwarzaniu przez administratora danych osobowych pacjentów, w tym danych wrażliwych. Organ wskazał, że obowiązek informacyjny nie był w ogóle realizowany, a ponadto firma nie wyznaczyła, pomimo obowiązku wynikającego z RODO – Inspektora Ochrony Danych za co, dodatkowo została ukarana w związku z naruszeniem art. 37 RODO.