PRZEGLĄD KAR FINANSOWYCH NAŁOŻONYCH W OSTATNIM CZASIE PRZEZ ORGANY NADZORCZE INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH – CIĄG DALSZY

Rumunia Rumuński organ nadzorczy nałożył na UTTIS INDUSTRIES SRL karę administracyjną w wysokości 11 834,25 lei, co stanowi równowartość 2 500 EURO, ponieważ spółka nie wykazała, że poinformowała osoby objęte monitoringiem wizyjnym o przetwarzaniu ich wizerunku za pośrednictwem kamer przemysłowych oraz o prawach i obowiązkach im przysługujących. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 RODO administrator ma … Czytaj dalej PRZEGLĄD KAR FINANSOWYCH NAŁOŻONYCH W OSTATNIM CZASIE PRZEZ ORGANY NADZORCZE INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH – CIĄG DALSZY