Konsultacje i poradnictwo prawne

Doradzamy w tym, na czym się znamy.

Przez lata praktyki zawodowej zdobyliśmy wąską specjalizację w zakresie szeroko rozumianych tajemnic prawnie chronionych m.in.: danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy pracodawcy, bankowej, ubezpieczeniowej, tajemnic zawodowych, sektorowych, czy branżowych, a także praw autorskich, w tym „know how” i innych tajemnic, których obowiązek ochrony został ujęty w przepisach prawa lub podyktowany jest potrzebami danego podmiotu np. ich ochrony przed konkurencją.

W zależności od zapotrzebowania klienta, możliwe są formy wsparcia polegające na pełnej obsłudze prawnej, pakietach doradczych dla kadry zarządzającej lub osób funkcyjnych np. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (IOD/DPO), bądź współpraca na podstawie umowy ramowej, na odstawie której przyjmujemy do realizacji zlecenia w sytuacji pojawienia się u klienta zagadnienia, które wymaga wsparcia prawnego.

Świadczymy obsługę prawną podmiotów, w szczególności z sektora energetycznego, bankowego, finansowego, produkcyjnego, a także podmiotów leczniczych oraz instytucji państwowych. Doradzamy podwykonawcom w przypadku narzucenia przez zamawiającego w kontrakcie wymogów i standardów ochrony informacji (zachowania ich poufności).

Doradzamy klientom m.in. w zakresie przeprowadzenia zamówienia na opracowanie i dostawę oprogramowania (systemów informatycznych), stworzenia np. wynalazku, czy innego utworu (dzieła) graficznego, audiowizualnego itd.

Pomagamy, prawidłowo zorganizować proces transferowania danych osobowych do państwa trzeciego ich powierzania do przetwarzania podwykonawcy, czy udostępniania do innego administratora danych, a ponadto, reprezentujemy klienta w postępowaniach przez organami kontrolnymi, pomagamy ocenić prawnie dopuszczalność zakupu bazy danych osobowych do celów marketingowych i przeprowadzić formalnie cały proces wejścia w posiadanie tych danych.

Wspieramy prawnie od momentu koncepcji do realizacji kampanie marketingowe, w tym polegające na prowadzeniu konkursów i zbieraniu danych osobowych, świadczymy również wiele innych usług, z zakresu wsparcia i poradnictwa prawnego.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej oferty konsultacji prawnych.