Poniżej przedstawiamy odpowiedź na skierowane do nas pytanie.

Tak jak pisaliśmy w poprzednich artykułach, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie wskazują wprost jak należy oznaczyć takie miejsce, co za tym idzie nie wskazują, ile tablic informujących należy zastosować.

Istotne jest, aby osoba, która wchodzi w obszar monitorowany miała tego pełną świadomość i wiedziała, który obszar jest monitorowany. Zgodnie z Wytycznymi 3/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia video, które zostały przyjęte w dniu 10 lipca 2019 r. nie trzeba informować osób, które mogą być objęte monitoringiem o szczegółowym rozmieszczeniu wszystkich kamer, co za tym idzie można z tego wywnioskować, że liczba oznaczeń obiektu w zakresie informacji o stosowanym monitoringu nie jest uzależniona od liczby stosowanych kamer.

Istotne jest natomiast to, żeby każda osoba, które zbliża się do strefy objętej monitoringiem była o tym informowana. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że na dany obiekt prowadzi wiele wejść, w takiej sytuacji oczywistym wydaje się, że informacja o stosowanych monitoringu powinna pojawić się przed każdym możliwym wejściem w strefę monitoringu danego obiektu. Jeżeli do obiektu objętego monitoringiem prowadzi dodatkowo jakieś niestandardowe wejście, to również przed tym wejściem (przed wejściem w strefę monitorowania) powinna pojawić się informacja o urządzeniach rejestrujących obraz stosowana w ramach pierwszego etapu informowania o monitoringu. Powyższe dotyczy także bram wjazdowych lub stref parkingowych objętych monitoringiem.

O tym jak należycie oznaczyć obiekt objęty monitoringiem pisaliśmy tu:

Właściwe umiejscowienie oraz dobranie odpowiedniej liczby tablic informacyjnych o właściwej treści jest niezwykle istotne dla skutecznego i prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 RODO

Jeśli pozostają u Państwa wątpliwości w jaki sposób należycie zrealizować obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem i co w nim powinno się znaleźć , zapraszamy do kontaktu. Postaramy się wesprzeć Państwa w realizacji tych lub innych wymogów. Po zapoznaniu się z uwarunkowaniami obiektu wskażemy właściwą liczbę tablic informacyjnych, ich treść i umiejscowienie.

mec. Piotr Stankiewicz