ZASADY STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) W SZKOLE

Monitoring wizyjny jest narzędziem ingerencji w konstytucyjnie chronione prawo jednostki do prywatności. Dlatego wszelkie działania ingerujące w to prawo powinny być dokonywane rozważnie i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa – zgodnie z zasadą...

CZY DOPUSZCZALNE JEST KORZYSTANIE Z UKRYTYCH KAMER?

Odnosząc się do kwestii ukrytych kamer, wskazać należy jednoznacznie, że przepisy RODO oraz unormowania krajowe nie pozwalają, by monitoring mógł być prowadzony przy ich użyciu, z wyjątkiem określonych przypadków. Uprawnienia do prowadzenia niejawnego monitorowania...

CZY DOZWOLONE JEST MONTOWANIE ATRAP KAMER?

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyrażone w wydanych w czerwcu 2018 r. wskazówkach dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego sprawie stosowania atrap jest od lat niezmienne i zgodne z wcześniejszą rekomendacją GIODO (poprzednik PUODO). Według...