BADANIA STATYSTYCZNE GUS- CO NA TO PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Badania statystyczne trzeba prowadzić z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. Muszą ich przestrzegać wszystkie podmioty zaangażowane w realizację tego ważnego zadania publicznego – taką tezę postawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO)....

PRZEGLĄD KAR W EUROPIE ZA NARUSZANIE ART. 5 RODO W OSTATNICH MIESIĄCACH

LITWA Litewski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 15 000 EURO na Zarząd Miasta Wilna za naruszenie art. 5 lit. d i f RODO. W trakcie synchronizacji danych osobowych w Systemie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Wilna z bazami Państwowego Ośrodka...